St. Maartensschool.........gevoel voor kennis

St. Maartensschool.........gevoel voor kennis

De St.Maartensschool is gelegen langs de Vliet in Voorburg-Oost naast de Wijkerbrug. Onze school is gehuisvest in een speels opgezet gebouw dat in 1977 werd opgeleverd en in 2002 werd uitgebreid. Het gebouw bevat dertien groepslokalen, een aula, een speellokaal, een documentatiecentrum, een computerlokaal, een gymzaal en een peuterspeelzaal. Bovendien zijn er kleinere ruimten beschikbaar, zoals een ruimte voor extra hulp en een orthotheek.

» Lees meer


Roostervrije dagen en vakanties

Roostervrije dagen en vakanties

Jaarrooster 2017-2018  / Vakanties 2017-2018

Na de vakantie ontvangt u een overzicht van al onze activiteiten door het jaar heen. Nu in ieder geval wel alvast alle vakanties, feestdagen, roostervrije dagen en studiedagen (oftewel: de dagen waarop de leerlingen vrij zijn). Deze zijn in overleg met de MR vastgesteld.

» Klik hier >>>


Sportdag en Sponsorloop

Sportdag en Sponsorloop

Wat een geweldige dag. Koningsspelen 2017! Met een enorme inzet van de Oudervereniging kunnen we terug kijken op een sportieve ochtend, met een geslaagde sponsorloop en een koninklijke lunch! Er is een flink bedrag bij elkaar gelopen voor het nieuwe schoolplein! Heel veel dank hiervoor! Nu even uitrusten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en graag tot ziens op maandag 8 mei!


Lege flessen inzamelen voor het nieuwe schoolplein!

Lege flessen inzamelen voor het nieuwe schoolplein!

De voorbereidingen voor een nieuw schoolplein zijn in volle gang. Een schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden, maar waar ook volop ruimte is om te bewegen op allerlei manieren. Om het schoolplein te kunnen realiseren is veel geld nodig. De komende tijd zullen er dan ook acties georganiseerd gaan worden. Een actie is het inzamelen van lege flessen. Iedere groep wil natuurlijk zoveel mogelijk flessen ophalen en de 'gouden fles' winnen! In de hal houden we de tussenstand bij!


De oudervereniging stelt zich voor

De oudervereniging stelt zich voor

De OV wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de OV. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OV in oktober, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd, wordt het bestuur benoemd.

» Wie is wie >>>


Oproep klaarovers!

Oproep klaarovers!

Voor het 2e deel van het schooljaar, vanaf 29 februari tot 8 juli zoek ik nog 1 klaar over, voor de dinsdagochtend. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via: steefandmaarten@hotmail.com

Veel dank weer. Groeten Stephanie van Beek.


Jaarboekje en Schoolgids 2016-2017

Jaarboekje en Schoolgids 2016-2017

De Schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.
Lees meer >>

Het jaarboekje hoort bij de Schoolgids 2016-2017
Het bevat de variabele gegevens van dit schooljaar.
Lees meer >>


Nieuws uit de groepen

Klik hieronder om direct naar het Nieuws uit de groepen te gaan. Van daaruit kunt u doorklikken naar het nieuws van een specifieke groep.

» Lees meer