Wanneer mag uw kind niet naar school?

Om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag, maken wij gebruik van de Boink Beslisboom. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.