Koningsspelen

Op vrijdag 20 april vinden van 08.30 tot 12.00 uur de Koningsspelen plaats op de velden van V.V. Wilhelmus, gelegen aan de Groene Zoom 2 te Den Haag.

Om op deze dag alles soepel te laten verlopen vragen wij graag uw aandacht voor het volgende:

  • Om 08.30 uur worden alle kinderen in sportieve (en bij de Koningsspelen passende) kleding verwacht op het sportterrein. Er is op het terrein geen omkleedmogelijkheid.
  • Wij vragen u de kinderen zonder hun fiets naar het sportterrein te brengen/te laten komen.
  • De activiteiten van de bovenbouw vinden plaats op de kunstgrasvelden, de spelletjes van de onderbouw op gras.
  • De Koningsspelen starten met een gezamenlijke warming-up op het liedje ‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen.
  • In het programma is een pauze opgenomen zodat de kinderen het door hun zelf meegebrachte eten & drinken kunnen gebruiken.
  • De leerlingen van de groepen 1/2 worden na de Koningsspelen door de begeleiders per auto teruggebracht naar school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lopen gezamenlijk met de groepsleerkrachten en begeleiders terug naar school.
  • Om 12.15 uur volgt er op school, in alle klassen, een gezamenlijke lunch. Voor de lunch wordt gezorgd en een lunchpakketje is dus niet nodig! Omdat alle leerlingen die dag overblijven zijn ze daardoor al eerder vrij, te weten om 14.30 uur. Voor de kinderen die naar de buitenschoolse opvang (Vlietkinderen, Luuk Dak, Runners en ZieZo) gaan, hebben we geregeld dat de kinderen hier eerder terecht kunnen.
  • De Koningsspelen gaan alleen door als het weer dit toelaat. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, hebben wij helaas geen vervangende datum. De Koningsspelen gaan dan niet door en de kinderen moeten dan gewoon naar school. Houdt u de donderdagmiddag/-avond voor de Koningsspelen Digiduif in de gaten. Bij afgelasting zal dit via Digiduif gemeld worden.
  • Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind of de Oudervereniging. 

Wij kijken uit naar een sportieve en gezellige dag voor alle kinderen!

Media
  • naamloos.png