Voor-, tussen- en naschoolse opvang:

Voor ouders is het vaak prettig als een ander hun kind (-eren) kan opvangen buiten de uren dat het kind in de klas zit.
De voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen van onze school worden georganiseerd door externe partijen. Lees meer hierover in het linker menu.