Het Schoolmaatschappelijk werk

Het Schoolmaatschappelijk werk is een voorziening waarvan u gebruik kunt maken om u bij allerlei opvoedkundige, sociale en maatschappelijk vragen te helpen.

U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u via de leerkracht contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad.

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u en zoekt samen met u wat de beste stap is voor u en uw kind. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

Voor wie is het schoolmaatschappelijk werk? 
Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Rijswijk, het basisonderwijs in Leidschendam-Voorburg en het voortgezet onderwijs in Wassenaar.

Met welke vragen kan ik naar het schoolmaatschappelijk werk? 
De schoolmaatschappelijk werkers kunnen u met allerlei problemen helpen, bijv. wanneer: 
• Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
• Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
• Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
• Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
• Uw kind niet lekker in z'n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
• U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
• U twijfelt of het schoolgericht maatschappelijk werk wat voor u kan doen.
Wat doet het schoolmaatschappelijk werk? 
Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Er wordt samen met u en/of uw kind en/of de leerkracht in kaart gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is uw vraag en wat kan het schoolmaatschappelijk werk u bieden.

Wat biedt het schoolmaatschappelijk werk? 
• Kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;
• Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk, of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid;
• Ondersteuning van de school.

Hoe kunt u het schoolmaatschappelijk werk bereiken? 
U kunt de schoolmaatschappelijk werkers bereiken via de intern begeleiders van de school. Zij hebben de telefoonnummers van de schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad.

Vertrouwelijk 
Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gehouden aan hun beroepscode.