Peuterspeelzaal Sint Maarten


In de St. Maartenssschool is ook een peuterspeelzaal aanwezig. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen daar terecht. Peuterspeelzaal Sint Maarten is een kleinschalige en onafhankelijke organisatie die kwalitatief hoogwaardige peuteropvang aanbiedt. Aan de hand van een gedegen pedagogische aanpak en met veel persoonlijke aandacht bereiden de leidsters uw kind voor op de basisschool.

Mede omdat wij zijn ondergebracht in de Sint Maartensschool, werken wij ook met de basisschool samen. Daardoor wordt de ‘grote’ stap naar groep 1 makkelijker gezet. In overleg met de school leren wij de kinderen al vaardigheden aan, die zij goed kunnen gebruiken in groep 1. Wij bieden uw kind de mogelijkheid om onbevangen te spelen en contacten te leggen met andere peuters.

De peuterspeelzaal valt formeel niet onder het schoolbestuur van de Sint Maartensschool, maar heeft een eigen zelfstandig bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, plaatsingen en de wachtlijst. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen via 
info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl.
 
Aanmelden kan via onze website www.peuterspeelzaalsintmaarten.nl
of via plaatsingen@peuterspeelzaalsintmaarten.nl.
 
Mocht u andere vragen hebben of gewoon een keer willen komen kijken, dan kunt u altijd bellen of even binnenlopen en kennismaken met één van de leidsters; Mirjam Rütgers, Susanne Rutgrink of Shakira Trotz. De peuterspeelzaal is open op maandag- t/m vrijdagochtend van 08:30-12:00 (op woensdag tot 12.15 uur). Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Peuterspeelzaal Sint Maarten
Wijkerlaan 10
2271 EP Voorburg
06 - 8370 9978 (tijdens openingstijden)
info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl