Toelatingsbeleid en (voor)aanmelding

Wilt u uw kind op de St. Maartensschool (voor)aanmelden, dan vragen wij u een van de volgende formulieren volledig ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren:

(Voor)aanmeldingsformulier voor kinderen tot 3 jaar
Aanmeldingsformulier voor kinderen van 3 jaar of ouder

Dit kan persoonlijk, per mail of per post. Het inleveren van een voor-aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Uw kind is wettelijk toelaatbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Hier vindt u de aanmeldprocedure voor kinderen tot 4 jaar.

Prioriteiten/voorrangsregels

De St. Maartensschool heeft meer aanmeldingen dan kindplaatsen. Daarom werken wij met prioriteiten/voorrangsregels. De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor hen onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden.

Prioriteit 1
Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft of werkzaam is bij Peuterspeelzaal Sint Maarten. 

Prioriteit 2
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten. 

Prioriteit 3
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied* van de St. Maartensschool.

Prioriteit 4
Niet-gedoopte kinderen die geplaatst zijn op de Peuterspeelzaal Sint Maarten.

Prioriteit 5
Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied* van de St. Maartensschool.

Prioriteit 6
Gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool. 


*Een overzicht van de straatnamen binnen ons verzorgingsgebied vindt u hier

 


Aanmeldperioden

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels. De kindplaatsen voor het schooljaar '22-23' zijn als volgt:

Aanmeldperiode  Aantal Plaatsen  Eventueel Loten en bericht aan ouders 
oktober t/m december      11 maandag 9 januari 2023
januari t/m maart      10 maandag 3 april 2023
april t/m juni      9 maandag 19 juni 2023
juli t/m september      9 maandag 2 oktober 2023

De uiterste datum van aanmelding voor de periode 1 april t/m 30 juni 2023
is gesteld op vrijdag 17 juni.

De St. Maartensschool maakt samen met 15 andere basisscholen onderdeel uit van de Stichting Panta Rhei. Wij nemen uw privacy serieus. In onderstaande verklaring leest u hoe de school omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij ontvangen.

Informatieformulier gegevensverwerking

Hier leest u hoe het toelatingsbeleid binnen Panta Rhei geregeld is.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 070-3861352 of kunt u ons benaderen via dit contactformulier