• Toelatingsbeleid en vooraanmelding

Bent u voornemens uw kind op de St. Maartensschool aan te melden, dan
verzoeken wij u ons dit vooraanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te doen toekomen. Dit kan persoonlijk, per mail of per post. Het inleveren van een vooraanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Uw kind is wettelijk toelaatbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Onze school hanteert voor kinderen die vóór 1 oktober 2019 wettelijk toelaatbaar zijn de volgende voorrangsprocedure:

 1. Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft.
 2. Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.
 3. Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool. 
 4. Kinderen afkomstig van Peuterspeelzaal Sint Maarten.
 5. Gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.
 6. Niet-gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.

In verband met onze samenwerking met Peuterspeelzaal Sint Maarten hanteren wij voor de kinderen die met ingang van 1 oktober 2019 wettelijk toelaatbaar zijn de volgende voorrangsprocedure:

 1. Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft of werkzaam is bij Peuterspeelzaal Sint Maarten.
 2. Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten.
 3. Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.
 4. Niet-gedoopte kinderen die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten.
 5. Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.

In het kader van passend onderwijs kan het voorkomen dat de directeur afwijkt van deze voorrangsprocedure. Een ander kind kan daardoor voorrang krijgen.

Een overzicht van ons verzorgingsgebied vindt u hier.

Informatieformulier gegevensverwerking
Toestemmingsformulier gegevensverwerking

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 070-3861352 of kunt u ons benaderen via dit contactformulier

De St. Maartensschool maakt samen met 15 andere basisscholen deel uit van Panta Rhei. Hier leest u hoe het toelatingsbeleid binnen Panta Rhei geregeld is.