• Toelatingsbeleid en vooraanmelding

Wilt u uw kind op de St. Maartensschool aanmelden, dan verzoeken wij u de volgende formulieren volledig ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren:

Vooraanmeldingsformulier
Toestemmingsformulier gegevensverwerking

Dit kan persoonlijk, per mail of per post. Het inleveren van een vooraanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Uw kind is wettelijk toelaatbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

In verband met onze samenwerking met Peuterspeelzaal Sint Maarten hanteren wij voor de kinderen die met ingang van 1 oktober 2019 wettelijk toelaatbaar zijn de volgende voorrangsprocedure:

  1. Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft of werkzaam is bij Peuterspeelzaal Sint Maarten.
  2. Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten.
  3. Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.
  4. Niet-gedoopte kinderen die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten.
  5. Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool.

In het kader van passend onderwijs kan het voorkomen dat de directeur afwijkt van deze voorrangsprocedure. Een ander kind kan daardoor voorrang krijgen.

Een overzicht van de straatnamen binnen ons verzorgingsgebied vindt u hier.
Een overzicht van de kaart van ons verzorgingsgebied vindt u hier.

Informatieformulier gegevensverwerking

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 070-3861352 of kunt u ons benaderen via dit contactformulier

De St. Maartensschool maakt samen met 15 andere basisscholen deel uit van Panta Rhei. Hier leest u hoe het toelatingsbeleid binnen Panta Rhei geregeld is.