Toelatingsbeleid en (voor)aanmelding

Wilt u uw kind op de St. Maartensschool (voor)aanmelden, dan vragen wij u een van de volgende formulieren volledig ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren:

(Voor)aanmeldingsformulier voor kinderen tot 3 jaar
Aanmeldingsformulier voor kinderen van 3 jaar of ouder

Dit kan persoonlijk, per mail of per post. Het inleveren van een voor-aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Uw kind is wettelijk toelaatbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Hier vindt u de aanmeldprocedure voor kinderen tot 4 jaar.

Prioriteiten/voorrangsregels per 1 oktober 2019
De St. Maartensschool heeft meer aanmeldingen dan kindplaatsen. Daarom werken wij met prioriteiten/voorrangsregels. De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor hen onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden.

Prioriteit 1
Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft of werkzaam is bij Peuterspeelzaal Sint Maarten. 

Prioriteit 2
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) die geplaatst zijn op Peuterspeelzaal Sint Maarten. 

Prioriteit 3
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied* van de St. Maartensschool.

Prioriteit 4
Niet-gedoopte kinderen die geplaatst zijn op de Peuterspeelzaal Sint Maarten.

Prioriteit 5

Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied* van de St. Maartensschool.

Prioriteit 6

Gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de St. Maartensschool. 

Prioriteiten/voorrangsregels per 1 oktober 2025

In verband met onze samenwerking met Peuterspeelzaal Sint Maarten hanteren wij voor de kinderen die met ingang van  1 oktober 2025 wettelijk toelaatbaar zijn de volgende voorrangsprocedure: 

Prioriteit 1

Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of van wie één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft of werkzaam is bij Peuterspeelzaal Sint Maarten. 

Prioriteit 2

Kinderen die geplaatst zijn op de Peuterspeelzaal Sint Maarten woonachtig binnen het verzorgingsgebied. 

Prioriteit 3

Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied.  

Prioriteit 4

Niet-gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied.  

Prioriteit 5

Kinderen die geplaatst zijn op de Peuterspeelzaal Sint Maarten woonachtig buiten het verzorgingsgebied. 

Prioriteit 6

Overig

 

*Een overzicht van de straatnamen binnen ons verzorgingsgebied vindt u hier.


Aanmeldperioden

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels. De kindplaatsen voor het schooljaar '23-'24 zijn als volgt:


 

* De laatste periode wordt vervroegd, omdat er anders voor de zomervakantie onvoldoende tijd is om te loten en de ouders te antwoorden. Daarom wordt de uiterste datum waarop de ouders hun kind moeten aanmelden voor de periode 1 april t/m 30 juni gesteld op maandag 24 juni. Er wordt geloot op 24 juni en ouders moeten uiterlijk 3 juli antwoord gestuurd hebben of de voorlopige plek wordt aangenomen.

 

De St. Maartensschool maakt samen met 17 andere basisscholen onderdeel uit van de Stichting Panta Rhei. Wij nemen uw privacy serieus. In onderstaande verklaring leest u hoe de school omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij ontvangen.

Informatieformulier gegevensverwerking

Hier leest u hoe het toelatingsbeleid binnen Panta Rhei geregeld is.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 070-3861352 of kunt u ons benaderen via dit contactformulier