Missie en visie

De Sint Maartensschool biedt leerlingen een rijke leeromgeving die verwondering en eigenaarschap stimuleert, gefundeerd op katholieke normen en waarden. Gedreven door betrokkenheid en samenwerking is ons onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling. Wij geven onderwijs dat een probleemoplossende houding bij leerlingen stimuleert waardoor leerlingvaardigheden ontwikkeld worden die nodig zijn voor het functioneren in de hedendaagse samenleving en die van de toekomst. Onze kernwaarden zijn de drijfveer voor betekenisvol onderwijs dat steeds in beweging is.

In ons onderwijs leggen wij de nadruk op de eigenheid, creativiteit en leergierigheid van de leerlingen en leerkrachten. Hiervoor ontwikkelen we leerlijnen en -doelen die aansluiten bij ieders leerbehoefte, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We hebben passende verwachtingen binnen ons reguliere klassensysteem en hierbij richten we ons op vakoverstijgend en onderzoekend projectonderwijs waardoor nieuwe leerling- en
leerkrachtvaardigheden worden bijgebracht en toegepast. Dit alles doen wij vanuit een open houding waarin wij samen verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden van iedereen bij ons op school.

Onze missie, visie en strategie leiden tot de onderstaande kernwaarden en bijbehorende drie cirkels. Deze kernwaarden gelden voor onze leerlingen, leerkrachten, ouders en onze directe omgeving. De drie cirkels houden verband met elkaar en ondersteunen ons motto: Samen bouwen aan Eigen WijsheidHieronder zijn de kerndoelen en de cirkels voor de leerlingen en ouders opgenomen.

Kerndoelen

     Samen

Kernwaarde: Verbinding en Samenwerking

“Ik ben betrokken en behulpzaam”

Onze school heeft een katholieke identiteit. Wij tonen onderlinge betrokkenheid door aandacht te hebben voor de leefomgeving en voor de maatschappij. 

Onze leerlingen dragen samen verantwoordelijkheid voor elkaars veiligheid in en om de school. Ieders kwaliteit wordt ingezet om elkaar te ondersteunen.

Wij zijn helder in onze communicatie naar leerlingen, ouders en omgeving. We bouwen aan een optimale relatie met de leerlingen waarbij de leerlingen zich ​gekend voelen. 

     Wijsheid

Kernwaarde: Uitdaging en Wijsheid 

“Ik ben leergierig en nieuwsgierig​”

Onze school is continu in ontwikkeling, gaat mee met nieuwe eigentijdse onderwijskundige inzichten. Wij geven onze leerlingen kennis en vaardigheden mee.

Onze leerlingen leren in een rijke leeromgeving, waarin de leerkrachten uitdaging en verwondering stimuleren.

Onze leerkrachten hebben aandacht voor iedere onderwijsbehoefte. Hierin zijn wij ambitieus met passende verwachtingen van elkaar, van de leerlingen en van het onderwijs. 

Onze leerlingen worden gestimuleerd in hun talenten. Wij brengen verschillende ontwikkelgebieden samen door een breed onderwijsaanbod.


     Eigen

Kernwaarde: Verantwoordelijkheid en Eigenaarschap

“Ik ben zelfbewust ​en heb zelfvertrouwen”  ​  

Onze leerlingen zijn zelfbewust. We stimuleren ze om vanuit een open houding nieuwe uitdagingen tegemoet te treden. ​

Onze leerkrachten bevorderen de eigenheid en creativiteit van leerlingen. Onze leerlingen ontdekken hun talenten, kwaliteiten en valkuilen. Ze leren hoe te leren waardoor het zelfvertrouwen groeit en zelfsturing gestimuleerd wordt.

Onze leerlingen krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om mee te denken over hun onderwijs. Ze worden gestimuleerd om regie te nemen over hun eigen leerproces.

Cirkels