Missie en visie

De Sint Maartensschool heeft als missie om de leerlingen van onze school kennis over zichzelf, de maatschappij en de relatie hiertussen om te zetten in kunde. Onze kernwaarden, gefundeerd op onze Rooms-katholieke identiteit, zijn de drijfveer voor een betekenisvol en breed onderwijsaanbod dat steeds in beweging is.

In ons onderwijs leggen wij de nadruk op de eigenheid, creativiteit en leergierigheid van de leerlingen en leerkrachten. Hiervoor ontwikkelen we leerlijnen en doelen die aansluiten bij ieders leerbehoefte, zowel op cognitief als sociaal emotioneel vlak. We hebben passende verwachtingen binnen ons reguliere klassensysteem en hierbij richten we ons op vakoverstijgend en onderzoekend projectonderwijs waardoor nieuwe leerling- en leerkrachtvaardigheden worden bijgebracht en toegepast. Dit alles doen wij vanuit een open houding waarin wij samen verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden van iedereen bij ons op school.

Onze ambitie is om onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk passend is bij de capaciteiten van onze totale leerlingpopulatie. Uitgangspunt hierbij zijn de hoge verwachtingen. We willen het potentieel van onze leerlingen zo goed mogelijk benutten, kijkend haar hun leerbehoefte.

Kerndoelen