SCHAAKLESSEN SCHOOLJAAR 2019-2020
DENKEN EN DOEN : SCHAKEN IS LEUK EN HOORT BIJ EEN GEZOND LEVEN

Schaaktrainer Ike Tjin a Lien vertelt
Het schaakspel is waarschijnlijk het oudste spel in de wereld. De oervorm gaat tot wel duizenden jaren terug. De huidige westerse vorm van schaken is in de 15e eeuw in Frankrijk ontwikkeld. Nu is het een denksport die steeds populairder wordt onder kinderen. Elk jaar komen er basisscholen bij waar schaken als cursus of naschoolse activiteit wordt aangeboden. Ook grote (internationale) bedrijven zoals Deloitte en Tata Steel zien de meerwaarde van het schaken en willen meehelpen het schoolschaken op een hoger plan te brengen. 

Leren schaken kan vanaf vijf jaar. Het beoefenen van de schaaksport heeft vele voordelen in het verdere leven. Schaken heeft een positieve invloed op reken- en taalvaardigheden. Kinderen leren onder andere makkelijker patronen te herkennen, te analyseren, te plannen en onder tijdsdruk beslissingen te nemen.  Ook leren ze omgaan met verlies en winst, samen te werken met anderen, vraagstukken in bredere context te onderzoeken en alternatieve oplossingen daarvoor te bedenken ('out of the box' denken). Voorts ontwikkelen zij ruimtelijk inzicht, een positief zelfbeeld en persoonlijke eigenschappen als geduld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Kortom, een welkome aanvulling op het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en bewegende sporten.

Wil u kind ook leren schaken? Of kan uw kind al schaken en wil hij of zij beter worden in deze prachtige denksport ? Op de St. Maartensschool worden schaaklessen gegeven. Tijdens deze lessen gaan de kinderen met elkaar aan de slag. Ik maak daarbij onder meer gebruik van de internationaal erkende Nederlandse stappenmethode.  

Naast de reguliere schaaklessen kan door de kinderen deelgenomen worden aan wedstrijdjes. Individueel aan de zogenaamde Grand Prix wedstrijden van de Haagse Schaakbond. Deze worden met name georganiseerd voor schoolschakers en zijn uitermate geschikt om op een speelse manier hen verder te bekwamen in deze prachtige denksport. In teamverband kan en zal meegedaan worden aan de Voorburgse Schoolkampioenschappen en het schoolkampioenschap van de Haagse Schaakbond.

De schaaklessen
De schaaklessen worden in het schooljaar 2019-2020 gegeven op woensdagmiddag (van 12.30 tot 14.00 uur) en op donderdagmiddag (van 15.30 tot 14.00 uur). De lessen starten op woensdag 11 en donderdag 12 september en worden gedurende het hele schooljaar gegeven, uitgezonderd vakanties en ingeroosterde vrije dagen. De kosten bedragen € 180,00 per kind. Voor een extra lesdag wordt € 90,- in rekening gebracht. U kunt zich aanmelden bij Ike Tjin a Lien via itjinalien@yahoo.com. Bij aanmelding graag de groep en de leeftijd van uw kind(eren) vermelden. 

Ike Tjin a Lien
Wie ben ik? Ik ben vader van 3 zonen die op de St. Maartensschool een fijne schoolperiode hebben gehad. Zes jaar geleden ben ik hier gestart met het geven van schaaklessen. Ik startte met een kleine groep waar mijn jongste zoon en  enkele klasgenootjes in zaten. Het enthousiasme sloeg over en steeds meer kinderen wilden leren schaken. Het succes bleef ook niet uit. De Maartensteams in zowel de onder- als bovenbouw werden Voorburgs kampioen! Het 1e team zelfs HSB kampioen (in 2016) en zij wisten zich tweemaal te plaatsen voor het NK Schoolschaken (in 2015 en 2016). Bij de laatste editie van het NK behaalden zij zelfs een 7e plaats. Ik  schaak zelf sinds mijn 8e jaar en heb met tussenpozen deelgenomen aan bondscompetities en (internationale) toernooien. Komend seizoen speel ik mee in de Haagse en Leidse Schaakbond. Daarnaast geef ik schaaklessen op meerdere scholen in Leidschendam-Voorburg en bij schaakvereniging  SV Voorburg in wijkcentrum Essesteijn waar ik tevens jeugdleider ben.