Ziekmelding

Als uw kind moet verzuimen is het zeer wenselijk dat u de school zo snel mogelijk op de hoogte stelt. U kunt dit doen in de Klasbord-app onder menu optie 'absentiemeldingen'.
Wij vragen u dit in ieder geval een kwartier voor de aanvang van de lessen te doen zodat de leerkrachten tijdig op de hoogte zijn van de afwezigheid van uw kind.