KINDERKOOR
MET KEES SIJBRANDIJ MUZIEKONDERWIJS
  
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meezingen in het kinderkoor met Meester Kees van 'Kees Sijbrandij Muziekonderwijs'.
 
We zingen leuke, swingende, grappige, gezellige, mooie, goeie, gave en bijzondere liedjes. Kom een keer meedoen en als het je bevalt blijf je het hele jaar meezingen.
 
Het kinderkoor zingt in de St. Maartensschool op dinsdag van 15.30 uur tot 16.15 uur. De kosten bedragen € 155,-- voor 35 lessen (van augustus tot half juni).
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Kees Sijbrandij via info@keessijbrandij-muziekonderwijs.nl. Uw aanmelding ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor (of in) de zomervakantie.