Vragen over opvoeden en opgroeien

Ouders 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms is informatie, advies of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Heeft u bijvoorbeeld vragen over gedrag, relaties of psychische problemen met betrekking tot uw kind? De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een team Jeugd.
De medewerkers van de bureaudienst Aanmeld en Advies Jeugd zijn bereikbaar via telefoonnummer 14070. Zij kunnen veel vragen beantwoorden, of weten wie u verder kan helpen. Binnen het team Jeugd is veel kennis en ervaring aanwezig over opvoeden en opgroeien. Ook kennen de medewerkers de organisaties binnen de gemeente, waarnaar zij u kunnen doorverwijzen.

De adviezen van de medewerkers van de bureaudienst Aanmeld en Advies Jeugd binnen het Sociaal Domein zijn gratis en vrijwillig. Daarnaast kunt u voor alle vragen over opvoeden en opgroeien contact opnemen met het Sociaal Servicepunt (070-2057000, www.sociaalservicepunt.nl).

Jeugdhulp op school 
De intern begeleider/zorgcoördinator van de school werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en een consulent vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ook de Jeugdgezondheidszorg en de leerplicht zijn aanwezig in de scholen. Soms zijn er vragen die de inzet van nog meer deskundigen nodig hebben. Dan is de schoolmaatschappelijk werker de verbinding naar medewerkers van de bureaudienst Aanmeld en Advies Jeugd en de andere partijen die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien.
Hulp wordt altijd in overleg met en ná toestemming van de ouders en de jongere (vanaf 12 jaar) ingezet. Jeugd binnen het Sociaal Domein van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft veel expertise in huis, zoals ambulante hulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg, waarmee veel vragen binnen het team beantwoord kunnen worden. Ook deze vorm van hulp is vrij toegankelijk.