Op deze pagina vindt u diverse informatieve documenten. Door op onderstaande links te klikken openen de documenten automatisch. 

Schoolgids
Schoolgids 2017/2018 
De schoolgids 2018/2018 wordt hier naar verwachting aan het begin van het schooljaar geplaatst.

Leerplicht
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Verlofaanvraag

Klachtenregeling
Klachtenregeling
​​Hoe te handelen bij een zorg of klacht

Leerling ondersteuning

School Ondersteunings Profiel 
Ondersteuningsplan 
Dyslexieprotocol
Protocol methode onafhankelijke toetsen
Protocol hulpmiddelen
Beleid schorsen en verwijderen
Protocol medisch handelen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol doubleren en versnellen
Protocol pesten


Voortgezet onderwijs
Procedure basisschooladvies 

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is ook voor Stichting Panta Rhei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Op deze pagina van de website van Stichting Panta Rhei vindt u beleidsdocumenten die de privacy waarborgen.