Op deze pagina vindt u diverse informatieve documenten. Door op onderstaande links te klikken openen de documenten automatisch. 

Schoolgids
Schoolgids 2023-2024 

Schoolplan
Schoolplan 2023-2027

Leerplicht
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Verlofaanvraag

Protocollen thuisonderwijs
Protocol thuisonderwijs onderbouw
Protocol thuisonderwijs bovenbouw
Protocol thuisonderwijs leerkracht ziek

Klachtenregeling
Klachtenregeling
​​Hoe te handelen bij een zorg of klacht

Leerling ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Telefoon en chromebook overeenkomst

School Ondersteunings Profiel 
School Ondersteunings Plan
Dyslexieprotocol
Protocol methode onafhankelijke toetsen
Protocol hulpmiddelen
Beleid schorsen en verwijderen
Protocol medisch handelen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol doubleren en versnellen
Protocol pesten
School en Echtscheiding
Model Sponsorovereenkomst

Voortgezet onderwijs
Procedure schooladvies

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is ook voor Stichting Panta Rhei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Op deze pagina van de website van Stichting Panta Rhei vindt u beleidsdocumenten die de privacy waarborgen.