Rondleiding/Presentatie

Als ouder van een nieuwe leerling, wilt u natuurlijk graag kennismaken met onze school. Ongeveer één keer per maand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een presentatie over de school, waarna u een rondleiding door de school krijgt. Via directie@sintmaartensschool.nl kunt u zich opgeven voor één van de onderstaande data. 

Wilt u er rekening mee houden dat de presentatie, het vragenrondje en de rondleiding samen ongeveer een uur duren. Gezien deze tijdsduur verzoeken wij u vriendelijk, om uw kind(eren) niet mee te nemen.
 
De presentaties vinden dit schooljaar plaats op onderstaande data en starten om 09.00 uur: 
 
  • vrijdag 23 september (vol)
  • vrijdag 7 oktober (vol)
  • vrijdag 11 november (vol)
  • vrijdag 9 december
Wij kijken ernaar uit u op de St. Maartensschool te mogen verwelkomen!