Rondleiding/Presentatie


Als ouder van een nieuwe leerling, wilt u natuurlijk graag kennismaken met onze school. Ongeveer één keer per maand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een presentatie over de school, waarna u een rondleiding door de school krijgt. Via directie@sintmaartensschool.nl kunt u zich opgeven voor één van de onderstaande data. 

Wilt u er rekening mee houden dat de presentatie, het vragenrondje en de rondleiding samen ongeveer een uur duren. Gezien deze tijdsduur verzoeken wij u vriendelijk, om uw kind(eren) niet mee te nemen.


De presentaties vinden dit schooljaar plaats op onderstaande data en starten om 09.00 uur.
 

  • donderdag 5 oktober 2023   (VOL)
  • donderdag 2 november 2023 (VOL)
  • donderdag 7 december 2023 (VOL)
  • donderdag 11 januari 2024      (VOL)
  • donderdag 7 maart 2024 (VOL)
  • donderdag 11 april 2024  (VOL)
  • donderdag 23 mei 2024  (VOL)
  • donderdag 13 juni 2024  (VOL)
  • donderdag 27 juni 2024  (VOL)

Wij kijken ernaar uit u op de St. Maartensschool te mogen verwelkomen!