Rondleiding/Presentatie

Als ouder van een nieuwe leerling, wilt u natuurlijk graag kennismaken met onze school. Ongeveer één keer per maand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een presentatie over de school, waarna u een rondleiding door de school krijgt. Via directie@sintmaartensschool.nl kunt u zich opgeven voor één van de onderstaande data. 

De rondleidingen voor dit schooljaar zijn allemaal vol. Aan het einde van dit schooljaar zullen wij nieuwe data plaatsen voor volgend schooljaar.

Wilt u er rekening mee houden dat de presentatie, het vragenrondje en de rondleiding samen ongeveer een uur duren. Gezien deze tijdsduur verzoeken wij u vriendelijk, om uw kind(eren) niet mee te nemen.
 
De presentaties vinden dit schooljaar plaats op onderstaande data en starten om 09.00 uur: 
 
  • vrijdag 20 januari  2023 (vol)
  • vrijdag 10 maart 2023 (vol)
  • vrijdag 31 maart 2023 (vol) 
  • vrijdag 14 april 2023 (vol)
  • vrijdag 2 juni 2023 (vol)
  • vrijdag 30 juni 2023 (vol)
Wij kijken ernaar uit u op de St. Maartensschool te mogen verwelkomen!