Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.  Wij proberen dit doel onder meer te bereiken door:

  • bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en hun betrokkenheid bij de school te bevorderen, onder andere door het geven van schriftelijk informatie, het houden van ouderavonden, het instellen van werkgroepen en het organiseren van en verlenen van medewerking aan activiteiten;
  • het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad;
  • overleg met het schoolbestuur en het personeel namens de ouders;
  • het samen met school organiseren van relevante buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen, en het incidenteel verstrekken van financiële bijdragen bij de aanschaf van onderwijsmiddelen en/of materialen;
  • Elk jaar organiseert de OV samen met school tal van (vaste) activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, het MaartensFamilieFeest en buitenschoolse kunst & cultuur-bezoeken (o.a. musea, theater, muziek). Regelmatig wordt daarbij een beroep op de ouders gedaan om mee te helpen. Ouders ontvangen hierover bericht via het St. Maartensnieuws of via de klassenouders.

Bestuur van de OV & ALV 
De OV wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de OV. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OV in oktober, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd, wordt het bestuur benoemd. Dan wordt tevens gesproken over het financiële verslag van het voorgaande schooljaar, de begroting voor het komende jaar en daarmee samenhangend de vaststelling van de contributie (de ouderbijdrage) die jaarlijks per kind wordt geheven en waarmee bovenstaande activiteiten mogelijk worden gemaakt.

In aparte bijlagen onderaan deze pagina stelt het huidige bestuur zich voor en vindt u het financiële jaarverslag van het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de laatste ALV.

Contact

Aarzel niet de bestuursleden op het schoolplein aan te spreken als u hen iets wilt vragen of stuur een mail naar ov@sintmaartensschool.nl. Uw bericht wordt zorgvuldig en desgewenst anoniem behandeld. Verder is de oudervereniging altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen met activiteiten voor de kinderen waardoor de school nog leuker wordt.
 

Wie is wie OV 2023-2024
Begroting OV 2022-2023
Jaarrekening 202102022 tbv ALV
ALV 2023 Presentatie Jaarverslag