Informatie m.b.t. het sluiten van de school op 16 maart a.s.

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk in de media al heeft vernomen, heeft het kabinet besloten dat alle scholen vanaf maandag 16 maart gesloten zijn.

Dus ook de St. Maartensschool zal vanaf maandag 16 maart haar deuren sluiten. Deze maatregel blijft tot en met maandag 6 april van kracht. 

Bijgesloten vindt u een brief van Harry van de Kant, voorzitter van de stichting Panta Rhei, met meer informatie over de sluiting. Wij vragen u deze brief aandachtig te lezen.

In deze brief leest u onder andere dat wij de kinderen van ouders die béiden werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep morgen wel op school kunnen ontvangen. Mocht u uw kind morgen naar school brengen dan vragen wij u dit vóór morgenochtend half 9 aan ons te melden via directie@sintmaartensschool.nl zodat wij weten welke leerlingen wij kunnen verwachten.

Indien er verdere vragen zijn, dan zijn wij vanaf morgenochtend 8 uur weer bereikbaar op school om deze te beantwoorden. 

Het onderwijzend personeel van de St. Maartensschool is maandagochtend dus wel gewoon aanwezig op school.  We komen onder andere bij elkaar voor overleg. Wij willen kijken hoe wij de leerlingen op enige wijze, vanaf afstand, toch onderwijs kunnen blijven bieden. Zodra wij over deze plannen, of over andere eventuele maatregelen die het onderwijs treffen, meer informatie hebben, brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte via SchoolWapps.

Wij vertrouwen erop u hiermee in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,

Henri de Waard

Directeur