St. Maartensschool
Een school in beweging, gericht op ontwikkeling en welbevinden

De St. Maartensschool is een rooms-katholieke basisschool gelegen op een prachtige plek aan de Vliet in Voorburg.

Het woord basisschool zegt het al, wij willen onze leerlingen een basis bieden om zich verder te ontwikkelen. Dit willen wij graag doen in een voor iedereen veilige en fijne omgeving. Daarom geven wij echt aandacht en betekenis aan onze kernwaarden Samen, Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Kernwaarden die ook tot uiting komen in ons, door een oud-leerling, ontworpen logo. De kleuren in het logo geven aan dat wij verschillend mogen zijn.

Ieder kind is uniek, en heeft gaven en mogelijkheden die hij of zij mag ontwikkelen op zijn of haar manier. Als team willen wij hieraan ons steentje bijdragen. Wij kijken naar de leerbehoeften van het kind. Wat heeft het kind nodig? Hier is niet alleen aandacht voor rekenen of taal, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit. De 21-eeuwse vaardigheden, zoals eigenaarschap, samenwerking en ICT-vaardigheid komen terug in onze lessen. De lessen worden klassikaal, in groepjes en indien nodig individueel aangeboden.

Het geven van eigentijds onderwijs en het in beweging blijven vinden wij belangrijk. Zo zijn momenteel op het gebied van ICT-onderwijs innovaties gaande. Onze leerlingen werken met tablets, computers of chromebooks. Omdat wij ook het schrijfonderwijs aanmoedigen, bieden wij ter afwisseling schrijflessen aan.  

Fysieke beweging vinden wij tevens een belangrijk onderdeel van een schooldag. De St. Maartensschool is voorzien van een eigen gymzaal waar onze vakleerkracht bewegingsonderwijs 5 dagen per week gymles geeft. De kleuters hebben een eigen speellokaal. En met ingang van het schooljaar 2018-2019 beschikt onze school over een fantastisch mooi schoolplein waar beweging centraal staat.

Als rooms-katholieke school hebben wij aandacht voor de verhalen uit de Bijbel en vertellen die op een manier die past bij deze tijd. Ons team hecht er waarde aan om elkaar te helpen en met elkaar te delen. Opkomen voor jezelf, voor de ander en voor onze omgeving. Zo willen wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en iedereen om ons heen.

Onze sterke punten:

  • Wij zijn een enthousiast team dat zichzelf steeds verder ontwikkelt en in beweging is
  • Wij kijken naar de leerbehoeften van de kinderen en stemmen daar ons  onderwijs op af, waarbij de vakken rekenen, lezen en taal centraal staan
  • Wij willen zorgdragen voor een veilig en fijn schoolklimaat
  • Wij komen afspraken na 
  • Wij willen onze leerlingen uitdagen, waarbij zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol spelen
  • Wij streven een goede relatie na met de ouders/verzorgers van onze leerlingen
  • Wij hebben veel enthousiaste ouders die ons regelmatig helpen, individueel of in groepsverband. Zoals onze Medezeggenschapsraad,    Oudervereniging, bibliotheek- en luizenouders,  begeleiders van excursies & activiteiten en de klaar-over ouders die er dagelijks voor zorgen dat de leerlingen op weg naar school veilig kunnen oversteken 

Denkt u dat de St. Maartensschool bij uw kind past? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan één van onze rondleidingen. Wij leiden u met plezier rond, vertellen over onze missie & het schoolbeleid en beantwoorden met plezier uw vragen.

Graag tot ziens op de St. Maartensschool!

Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden van de St. Maartensschool,

Henri de Waard
Directeur