SCHOOLJAAR 2023-2024

Onze schooltijden

Reguliere lestijden:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
  Van 08.30 tot 14.30 uur
  De lunchpauze duurt 45 min aaneengesloten en wordt gefaseerd gehouden, tussen 11.30 en 13.30 uur (zie onderstaand schema)
  We verwelkomen de leerlingen tussen 08.20 en 08.30 uur
 • Woensdag:
  Van 08.30 tot 12.30 uur
  We verwelkomen de leerlingen tussen 08.20 en 08.30 uur

Schoolvakanties en feestdagen

 • Herfstvakantie          16 oktober t/m 20 oktober 2023
 • Sinterklaas                 5 december 2023, 12.00 uur vrij
 • Kerstvakantie            25 december 2023 t/m 5 januari 2024      
 • Voorjaarsvakantie    19 t/m 23 februari 2024
 • Goede vrijdag           29 maart 2024
 • Pasen                         1 april 2024 (2e paasdag)
 • Meivakantie               29 april t/m 10 mei 2024
 • Hemelvaart                9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
 • Pinksteren                  20 mei 2024 (2e pinksterdag)
 • Zomervakantie          12 juli 12.00 uur t/m 23 augustus 2024                                      

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

 • Vrijdag 13 oktober 2023
 • Maandag 8 januari 2024 
 • Vrijdag 16 februari 2024 
 • Dinsdag 21 mei 2024
 • Donderdag 4 juli 2024 (verplaatst van maandag 1 juli)

Roostervrije dagen voor alle leerlingen

 • 27 en 28 maart 2024

Roostervrije dagen voor groepen 1/2

 • Vrijdag 24 november 2023
 • Vrijdag 15 maart 2024
 • Vrijdag 14 juni 2024

Rooster pauzetijden