Schoolreis 18 juni

Op maandag 18 juni gaan we op schoolreis naar Drievliet.

Programma:

  • Om 09.45 uur verzamelen bij de hoofdingang van Drievliet. De leerlingen gaan naar hun eigen groepsleerkracht. 
  • Om 16.00 uur is de schoolreis afgelopen en kunt u uw kind(eren) ophalen/laten ophalen bij de hoofdingang van Drievliet.
  • Het door de BSO laten ophalen van uw kind(eren) dient u zelf met uw BSO te regelen. Wilt u de BSO ook zelf informeren indien u uw kind(eren) die dag geen gebruik van de opvang laat maken? Vlietkinderen, Luuk DAK, Smallsteps Runners en Ziezoo zijn door school op de hoogte gebracht van de schoolreis.

Praktische informatie:

  • De kinderen dragen tijdens de schoolreis het St. Maartens T-shirt. Dit T-shirt krijgen zij op donderdag 14 of vrijdag 15 juni mee van de groepsleerkracht.
  • Geef uw kind(eren) voldoende eten, drinken en bij mooi weer zonbescherming mee.
  • Geld is in principe niet nodig. Indien dit toch wordt meegegeven geldt een limiet van € 5,00 voor groep 5 t/m 8. Wij verzoeken u  geen geld mee te geven aan de leerlingen van groep 1 t/m 4.
  • Het meenemen van veel snoep, sieraden, (dure) horloges, etc. wordt zeer afgeraden.
  • Voor mobiele telefoons geldt: op eigen risico en deze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het maken van foto´s.

Voor meer belangrijke informatie over de schoolreis, betaling en het ophalen van uw kind(eren) verwijzen we u graag naar de digiDUIF die u op 24 mei jl. heeft ontvangen.

Vriendelijk verzoeken wij u om het Maartens T-shirt na de schoolreis zo spoedig mogelijk gewassen weer in te leveren bij de groepsleerkracht, waarvoor alvast dank.

Wij kijken met plezier uit naar de schoolreis en hopen op mooi weer!

Media
  • 3vliet.jpg