Coronaregels

Wanneer moet uw kind in quarantaine? 

Wanneer een kind of leerkracht positief getest is en 2 dagen ervoor op school is geweest, dan gaat de hele klas, inclusief de leerkracht(en) 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan iedereen getest worden. Als een kind negatief getest is, mag het de volgende dag weer naar school. Om de veiligheid van de andere kinderen en de leerkracht te waarborgen vragen wij u de afspraakbevestiging van de test naar de leerkracht te mailen. Besluit u om uw kind na 5 dagen niet te laten testen, dan moet u uw kind nog 5 dagen langer in quarantaine houden. Is uw kind wel positief getest, dan volgt u de dan geldende aanwijzingen op van de GGD.

Als een groep geen les heeft op school
Wij proberen ouders zo spoedig mogelijk via de Klasbord-app te informeren. Omdat wij nooit weten wanneer ziekte zich voordoet, kan dit in het meest ongunstige geval de ochtend zelf zijn. Indien dit in het belang is voor de gezondheid van de kinderen, geven wij aan of de afwezigheid van de leerkracht corona-gerelateerd is en of de kinderen in quarantaine moeten. Ook geven wij aan hoe de dag eruitziet en hoe eventueel thuisonderwijs eruit gaat zien (zie hieronder).

Thuisonderwijs
Wij hebben voor zowel de Onderbouw als de Midden- en Bovenbouw een overzicht opgesteld wanneer u kunt verwachten dat uw kind thuisonderwijs krijgt of niet (zie hieronder). Een en ander is altijd nog wel afhankelijk of we genoeg personeel hebben. Als een leerkracht écht ziek is, kan deze ook geen thuisonderwijs geven. Mocht een leerkracht voor een langere periode ziek zijn dan moeten wij een structurele oplossing zoeken. Of iemand anders voor de klas of voor een langere periode thuisonderwijs.
Protocol Thuisonderwijs Onderbouw
Protocol Thuisonderwijs Midden- en Bovenbouw

Noodopvang
Als een leerkracht ziek is, kunnen wij geen noodopvang verzorgen. Daar is onze school niet op ingericht. Wij hebben geen personeel ‘over’ en andere klassen zitten vol, daar kunnen geen leerlingen bij. Ook heeft een school de middelen niet voor noodopvang. Mogelijk kunnen ouders zelf iets organiseren met vriendjes en vriendinnetjes. Als de school gesloten is, vanwege quarantaine maatregelen, dan is onze school niet verplicht om noodopvang te verzorgen.

Hoe meldt u een coronabesmetting?
Mocht u in het weekend of ‘s avonds de melding krijgen dat uw kind positief getest is, dan raden wij u aan dit te melden in de klassenapp (de meeste klassenouders hebben zelf een WhatsApp-groep), zodat alle ouders gelijk weten dat zij hun kind thuis in quarantaine moeten houden. (Als zij in de 2 dagen ervoor met het besmette kind in aanraking zijn geweest.) Tevens mailt u de betreffende leerkracht. Tijdens schooluren kunt u telefonisch contact met ons opnemen. De eerstvolgende schooldag berichten wij de ouders van de betreffende groep om aan te geven hoe het verder loopt.

Algemene regels betreffende corona
Regels bij (langdurige)neusverkoudheid en licht hoesten: link RIVM

Twijfelt u of uw kind naar school mag. Check dan de ‘beslisboom’, die ontwikkeld is op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Traktaties in de klas mogen alleen als het (in de winkel) voorverpakte traktaties zijn. De kinderen mogen niet de klassen rond met traktaties voor de leerkrachten.

Laatste update: 9 juli 2021