St. Maartensschool.........gevoel voor kennis

St. Maartensschool.........gevoel voor kennis

De St.Maartensschool is gelegen langs de Vliet in Voorburg-Oost naast de Wijkerbrug. Onze school is gehuisvest in een speels opgezet gebouw dat in 1977 werd opgeleverd en in 2002 werd uitgebreid. Het gebouw bevat dertien groepslokalen, een aula, een speellokaal, een documentatiecentrum, een computerlokaal, een gymzaal en een peuterspeelzaal. Bovendien zijn er kleinere ruimten beschikbaar, zoals een ruimte voor extra hulp en een orthotheek.

» Lees meer


Fijne vakantie!

Fijne vakantie!

Van vrijdag 24 februari (roostervrij)  t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie. Namens het team: veel plezier en geniet van de welverdiende rust! Wij zien elkaar weer op maandag 6 maart.


Een nieuw logo

Een nieuw logo

Het is zover! Een nieuw logo voor de Sint Maartensschool! Vorig jaar gaf de leerlingenraad aan, dat zij een ander logo voor de school zouden willen. Er werd een wedstrijd georganiseerd, waarbij alle leerlingen mee mochten denken voor een nieuw logo. Vandaag maakte meester henri het nieuwe logo bekend! Met dank aan Claire voor het winnende idee. We zijn er trots op!


Een gelukkig, leerzaam maar vooral gezond 2017!

Een gelukkig, leerzaam maar vooral gezond 2017!

Het team van de Sint Maartensschool wenst iedereen een voorspoedig 2017!

Maandag 9 januari 2017 zien we graag iedereen weer om 8.30 uur in de klas!


De oudervereniging stelt zich voor

De oudervereniging stelt zich voor

De OV wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de OV. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OV in oktober, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd, wordt het bestuur benoemd.

» Wie is wie >>>


Roostervrije dagen en vakanties

Roostervrije dagen en vakanties

Jaarrooster 2016-2017  / Vakanties 2016-2017

Na de vakantie ontvangt u een overzicht van al onze activiteiten door het jaar heen. Nu in ieder geval wel alvast alle vakanties, feestdagen, roostervrije dagen en studiedagen (oftewel: de dagen waarop de leerlingen vrij zijn). Deze zijn in overleg met de MR vastgesteld.

» Klik hier >>>


Oproep klaarovers!

Oproep klaarovers!

Voor het 2e deel van het schooljaar, vanaf 29 februari tot 8 juli zoek ik nog 1 klaar over, voor de dinsdagochtend. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via: steefandmaarten@hotmail.com

Veel dank weer. Groeten Stephanie van Beek.


Jaarboekje en Schoolgids 2016-2017

Jaarboekje en Schoolgids 2016-2017

De Schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.
Lees meer >>

Het jaarboekje hoort bij de Schoolgids 2016-2017
Het bevat de variabele gegevens van dit schooljaar.
Lees meer >>


Nieuws uit de groepen

Klik hieronder om direct naar het Nieuws uit de groepen te gaan. Van daaruit kunt u doorklikken naar het nieuws van een specifieke groep.

» Lees meer