Panta Rhei

De St. Maartensschool is een Panta Rhei school.

Panta Rhei

Vanaf 1 april 2006 maakt onze school onderdeel uit van de Stichting Samenwerkingsbestuur PANTA RHEI. Deze stichting is ontstaan uit een fusie van het bestuur van het Openbaar Onderwijs in Leidschendam-Voorburg, de Stichting Katholiek Onderwijs De Jakobsladder en het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorschoten.

Het doel van de stichting is de bevordering van het primaire openbaar en rooms-katholieke onderwijs door middel van het oprichten, het in stand houden van en het behartigen van de belangen van de afzonderlijke scholen die vallen onder de stichting.

Onze stichting heeft de verantwoordelijkheid over 15 basisscholen, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat iedere school zijn eigen identiteit kan behouden.

p elke basisschool is de directeur integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid, de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de goede gang van zaken op de school.

Het bestuur behoudt echter altijd de eindverantwoordelijkheid, stelt o.a. het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening vast en beslist over zaken zoals arbeidsvoorwaarden en dergelijke.

Direct door naar de website van Panta Rhei.